ag. 31 2020

Continguts i condicions de la formació de mentoria

Published by

Accés a la sessió 3 en Aula Virtual

Per accedir a la sessió 3 cal fer ús d’aquest enllaç alternatiu per a Aula Virtual.

Us haureu d’identificar igualment i entrar a la videoconferència del vostre grup. Cliqueu damunt de la porta i a continuació sobre “Entra a la sala del curs”. Habiliteu la càmera i el micròfon, i manteniu el micròfon apagat mentre la professora no done altres indicacions.

Sí no recordeu el grup al qual pertanyeu, una vegada estigueu identificats en l’enllaç que us hem facilitat, entreu en “Participants” (menú de l’esquerra), busqueu el vostre nom en la caixa de cerques i podreu llegir-ho en la columna “Grups”.
 
Ací podeu accedir als horaris de cada grup de la sessió 3
 
Recordeu que l’assistència a la sessió de centre (Sessió 4) és obligatòria. Podeu consultar ací el calendari dels centres que encara tenen pendent la sessió pròpia.
 
 

La formació de mentors i mentores per al curs 20-21 es desenvoluparà entre el 21 d’abril i el 10 de setembre de 2020.

Els estudiants que ja hagen estat mentors en edicions anteriors no han de repetir les sessions,
excepte aquells aspectes de la formació pròpia del centre que el coordinador/a considere necessaris.

La formació de l’estudiantat mentor s’estableix de manera modular en quatre sessions diferenciades. Tres de les sessions són organitzades i gestionades pel SeDI, i un altra més és específica de cada centre, destinada a transmetre les concrecions del programa de cada facultat/escola.

  • Com que la formació es veu afectada per la crisi de la COVID-19, entre el 21 d’abril i el 8 de maig es cursa mitjançant l’Aula Virtual. És obligatori realitzar la totalitat dels qüestionaris i tasques programades per a continuar en el programa.
  • La segona part de la formació també serà on line i es desenvoluparà entre l’1 i el 10 de setembre, abans de l’inici de curs 20/21.
  • Cada centre convoca als mentors formats per a la realització de la sessió del centre. Donades les circumstàncies, les sessions de centre inicialment programades, i comunicades mitjançant les condicions específiques de cada centre, es veuran modificades tant en la data com en la modalitat de docència. Estigueu atents a les dates definitives que vagen anunciant els centres. Recordeu que l’assistència és obligatòria, i si tinguéreu cap dificultat, cal que acordeu amb els coordinadors i coordinadores possibles alternatives.

QUÈ ÉS LA MENTORIA. FONAMENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA ENTREIGUALS (formació online)

Finalitat i sentit de la tutoria entre iguals. Estructura del programa: continguts, competències, temporalització, recursos, seguiment. El paper dels mentors. Plataformes de gestió i seguiment.

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: RECURSOS I SERVEIS. ACOLLIDA INCOMING (formació online)

Organització, serveis i àmbits de representació. Recursos per a la docència. Accions i programes adreçats a l’estudiantat. 

HABILITATS SOCIALS NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA MENTORIA COM A RELACIÓ D’AJUDA I ACOMPANYAMENT (formació online)

Estratègies per a millorar les relacions amb els altres. La competència social en l’àmbit de la tutoria entre iguals. Raonament reflexiu, processos resolució de problemes, consens i negociació. Capacitat de comunicació oral i escrita eficient, escolta activa, confidencialitat.

SESSIÓ DE FORMACIÓ/ORGANITZACIÓ DEL CENTRE (formació online)

Pla de treball i funcions concretes de la mentoria referides al centre. Activitats col·lectives d’acollida pròpies del centre. Informació, continguts i serveis propis del centre.

Important:

  • La participació en la formació és condició necessària per a desenvolupar la mentoria.
  • La realització de la totalitat dels qüestionaris i de les tasques de l’Aula virtual és obligatòria per a poder seguir en el programa.
  • Donat que les circumstàncies actuals obliguen a cursar la formació del programa Entreiguals de forma online, l’assistència a les sessions presencials és absolutament obligatòria per a romandre en el programa. La no assistència a alguna sessió haurà de ser justificada documentalment.
  • Cada centre convocarà als mentors formats per a la realització de la sessió del centre. Alguns centres han establert com a requisit l’assistència obligatòria a la  cessió de centre. Consulteu les condicions de participació dels centres i el calendari actualitzat.

Comentaris tancats a Continguts i condicions de la formació de mentoria
Comments are closed at this time.