des. 14 2020

Recursos centres

Published by

EDICIÓ 2021-22 DEL PROGRAMA ENTREIGUALS

RECURSOS PER ALS COORDINADORS

 • Presentació del programa per a nous estudiants en les reunions informatives per a la matrícula [accediu al document en pptx] Podeu completar les concrecions del centre en la darrera diapositiva o fer servir puntualment alguna de les pàgines.

RECURSOS PER ALS TUTORS

 • El paper del professorat tutor en el programa Entreiguals
 • Cronologia: què cal fer i quan.
 • Continguts  de la tasca de mentorita
 • Quins recursos aporta el programa: els recursos per al professorat estan en aquesta pàgina, i els que s’ofereixen als mentors estan en la pestanya “Recursos per als mentors”, a la qual podeu accedir amb la paraula de pas “entreiguals

RECURSOS PER A DIFONDRE EL PROGRAMA ENTRE ESTUDIANTS QUE VULGUEN SER MENTORS

VINCULACIÓ D’ESTUDIANTS DE PRIMER A MENTORS

Existeixen dos procediments per a vincular els estudiants de primer al seu mentor o mentora:

 • A_DEMANDA: L’estudiant de primer és informat del programa i de la possibilitat de tindre mentor i s’estableixen diferents canals per a què expresse el seu interés en tindre’n. Podeu consultar les accions i els passos que cal donar en el protocol A_DEMANDA
 • PRÈVIA: el centre fa una distribució de l’estudiantat de primer entre els mentors, seguint criteris de grup, titulació, o altres i li fa saber el nom del mentor assignat. Podeu consultar les accions i els passos que cal donar en el protocol PRÈVIA

TUTORIAL DE SECRETARIA VIRTUAL PER A PROFESSORAT COORDINADOR I TUTOR

 • Tutorial per a l’obtenció en format Excel de les dades de mentors/es, tutors/es i mentorats/des.

AVALUACIÓ DELS MENTORS I MENTORES

 • Criteris d’avaluació i tutorial de l’aplicació en Secretaria Virtual
 • CALENDARI:
 • Cap al mes d’abril els mentors i mentores responen uns qüestionaris de valoració.
 • La primera quinzena de maig,  els tutors i tutores avaluaran l’acció dels mentors i qualificaran (apte/no apte) el seu treball.
 • A partir del 25 de maig s’inicia l’expedició i enviament per correu electrònic dels certificats de la mentoria.

Comentaris tancats a Recursos centres
Comments are closed at this time.