FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy

ene 16 2016

Reconeixement de crèdits

Published by

La participació en el programa Entreiguals es reconeixerà amb 3 crèdits dels previstos per participació en activitats universitàries en els graus.

L’acreditació es farà a través de la verificació del treball de mentorització realitzat i de l’assistència a la formació i el certificat es lliurarà per correu electrònic en finalitzar el programa (maig del curs en el qual sereu mentors)

La incorporació dels crèdits a l’expedient, tal i com preveu la llei de taxes de la Generalitat Valenciana, exigeix l’abonament del 25% del preu de la matrícula corresponent als crèdits de la titulació que s’està cursant.

El moment de la incorporació serà quan hom es matricula de tot el que li queda per a finalitzar la titulació. En eixe moment, si s’han acumulat certificats que sumen un valor en crèdits igual al valor d’una assignatura optativa, l’estudiant podrà no matricular-se d’una optativa i incorporar en el seu lloc els crèdits per participació obtinguts al llarg d ela titulació.

Comentarios desactivados en Reconeixement de crèdits
Comments are closed at this time.

FireStats icon Powered by FireStats