ene 25 2017

Continguts i condicions de la formació de mentoria

Published by

La formació de mentors i mentores per al curs 17-18 es desenvoluparà entre el 20 de març i el 12 d’abril de 2017.

Si en aquest període et trobes realitzant una estada Erasmus, consulta a mentors@uv.es
La formació s’organitza en grups amb diferent horari i campus per a facilitar l’assistència: hi haurà grups de 4 matins, grups de 4 vesprades i grups de dos caps de setmana (divendres de vesprada+ dissabte de matí)

La formació de l’estudiantat mentor s’estableix de manera modular en cinc sessions diferenciades. Quatre de les sessions són organitzades i gestionades pel SeDI, i es reserven dues hores de la formació per a sessions pròpies dels centres. La durada total de la formació serà de 16 hores.

  • La participació en la formació és condició necessària per a desenvolupar la mentoria.
  • L’assistència és obligatòria. La no assistència a alguna sessió haurà de ser justificada documentalment i no podrà ser superior al 20% de la durada de les sessions de formació.
  • Els justificants s’hauran de lliurar a qualsevol de les oficines del SeDI, no al professorat que imparteix les sessions
  • Els certificats seran remesos per correu postal a l’adreça que hi consta en la vostra matrícula a la Universitat a partir de juny del curs en el qual sou mentors/es

QUÈ ÉS LA MENTORIA (2.5 hores)

Finalitat i sentit de la tutoria entre iguals. Estructura del programa: continguts, competències, temporalització, recursos, seguiment. Compromís dels mentors.

COM SER MENTOR, MENTORA. ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA ENTREIGUALS (2.5  hores)

Recursos per a la dinamització dels mentoritzats. Plataformes de gestió i dinamització.

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ (4 hores)

Raonament reflexiu, processos resolució de problemes, capacitat de comunicació oral i escrita eficient, consens i negociació, escolta activa, confidencialitat.

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. L’ACOLLIDA INCOMING I LA VIDA EN LA CIUTAT (4 hores)

Organització, serveis i àmbits de representació. Recursos per a la docència. Accions i programes adreçats a l’estudiantat. Recursos i serveis de la ciutat de València. Mobilitat i allotjament. Acollida d’estudiants incoming: gestions de registre i matrícula.

SESSIÓ DE FORMACIÓ/ORGANITZACIÓ DEL CENTRE (3 hores)

Estructura del centre, funcionament dels serveis específics destinats a estudiants, els processos de gestió acadèmica. Processos de representació i participació. El pla de treball i funcions concretes del mentor referides al centre.

Comentarios desactivados en Continguts i condicions de la formació de mentoria
Comments are closed at this time.

FireStats icon Powered by FireStats