abr 26 2012

Entreiguals: què és un programa de mentoria?

Published by at 13:11 under General

La mentoria és una relació d’ajuda entre estudiants de cursos superiors i estudiants de nou accés. Cada mentor i mentora acompanya un xicotet grup de nous estudiants durant la seua incorporació a la Universitat per tal de facilitar-los la integració, donar a conéixer els recursos i serveis de la Universitat i fer més fàcil la ubicació acadèmica, personal i social.

Comentarios desactivados
Comments are closed at this time.

FireStats icon Powered by FireStats